کتاب مهارت های رهبری

120,000 

دانش مدیریت باید به مدیران کمک کند تا بتوانند بهترین تصمیم را در کمترین زمان ممکن اتخاذ نمایند و برای سازمان،خود، کارکنان و جامعه شان اثر بخش و ارزش آفرین باشند. کتاب حاضر حاوی اطلاعات و نمونه ها و نیز ” نکاتی برای موفقیت و برنامه های اجرایی است “. این کتاب برای کسانی نوشته شده است که نه تنها می خواهند باقی بمانند بلکه نقش رهبری خود را رشد بدهند.


 نویسندگان :         پیتر ب استارک            جین فلاحرتی
  مترجم ها :          هومن اهرامی           مونا فتحعلی خانی

ناموجود

توضیحات

مهارت های رهبری

درک نقش در حال تغییر سرپرستی

ساختن اعتماد به نفس و عزت نفس خود

رهبری تغییر سازمانی

مدیریت زمان برای دستیابی به اهدافتان

ارتباط و گفتگوی سازنده

محول نمایید تا از طریق دیگران موفق شوید

تربیت برای بهبود عملکرد

ارزیابی های عملکرد ارزشمند

تشکیل گروهی با عملکرد بالا

انتخاب و استخدام برنده ها

کمک به برگزاری جلسات پربازده

مدیریت تعارض ها

ایجاد محیطی ترغیب برانگیز

تعیین اهداف و طرح ریزی اقدامات

بدست آوردن پیرو در نقش رهبری تان

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

4_020_275_600_978
240 صفحه
 نویسندگان :         پیتر ب استارک            جین فلاحرتی
  مترجم ها :          هومن اهرامی           مونا فتحعلی خانی
چاپ سوم   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم