کتاب مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

300,000 

  • مسئله یابی
  • مهارت های حل مسئله
  • فرآیند تصمیم گیری

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: بهرام خان مختاری

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

  • فصل اول /  مفاهیم اصلی مسئله یابی
  • فصل دوم /  مهارت های حل مسئله
  • فصل سوم /  فرآیند تصمیم گیری
  • فصل چهارم /  شناخت ابزار و تکنیک های کمی و کیفی کاربردی تصمیم گیری

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

248 صفحه

 

بهرام خان مختاری

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم