کتاب مهندسی انبارداری نوین

190,000 

آموزش مجازی اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار

 • سیر تحول انبار و انبارداری
 • سیستم انبارداری و مزیت آن
 • کد گذاری موجودی ها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: هدایت خان محمدی – مژگان امینی

 

30 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مهندسی انبارداری نوین

آموزش آنلاین انبارداری نوین

 • فصل اول:
 • سیر تحول انبار و انبارداری
 • اهداف و وظایف انبارها
 • سیستم انبارداری و مزیت آن
 • مشکلات ناشی از فقدان سیستم مناسب انبارها
 • علل نگهداری موجودی ها
 • تعریف موجودی
 • تعریف انبار
 • فصل دوم:
 • بخش های مختلف یک مجتمع انبار
 • طبقه بندی کالا
 • اصول و عوامل موثر در طبقه بندی کالا
 • سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا
 • کد گذاری موجودی ها
 • فواید سیستم کدگذاری
 • انبارداری و مراحل آن
 • انبارداری فوری
 • رسید انبار مستقیم کالا
 • فصل سوم:
 • روش های مختلف صدور اجناس از انبار
 • متداول ترین فرم های مورد استفاده از انبار
 • سیستم کنترل ایمنی انبار
 • سیستم حمل و نقل
 • نقطه سفارش و میزان سفارش
 • فصل چهارم:
 • تولید به موقع
 • محدودیتهای سیستم تولید به موقع
 • برنامه ریزی سیستم تولید به موقع
 • انبارداری مواد قابل اشتغال
 • مسائل ایمنی مربوط به کار
 • مسائل ایمنی در ارتباط با حمل و نقل
 • مسائل ایمنی مربوط به کارکنان
 • فصل پنجم:
 • ممیزی انبار
 • اهداف برنامه ریزی مدیریت انبار
 • تعریف انبار و کالا
 • عوامل موثر در چیدمان و انبارش کالا در انبار
 • تجزیه و تحلیل و گروه ABC
 • گردش فیزیکی اقلام انبار
 • فصل ششم:
 • آموزش کاربردی 5s در انبار
 • مزایا و منافع 5s
 • هزینه های 5s
 • روش استفاده از کارت قرمز
 • تفکیک و تعمیر
 • ترتیب و تنظیم

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-167-9

 

140 صفحه

 

هدایت خان محمدی – مژگان امینی

 

چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم