کتاب هوش هیجانی برای مدیران پروژه

580,000 

نقطه شروع برای به کار بردن هوش هیجانی در مدیریت پروژه زمانی است که ما می پذیریم مدیریت پروژه عبارت است از انجام دادن کارها از طریق دیگران. همگی ما به عنوان مدیران پروژه برای موفقیت به یکدیگر وابسته‌ایم. به منظور بدست آوردن هر نتیجه چشمگیر، ما به یک گروه نیاز داریم. پروژه‌های بزرگ و مهم معمولاً به تیم‌های بزرگ و موثر و هم چنین یک مدیر پروژه تاثیرگذار نیاز دارند. پیشرفت به عنوان یک مدیر پروژه نیازمند درک و تسلط بر مفهوم هوش هیجانی است. بله، تسلط بر هوش هیجانی! مدیرانی که بر هوش هیجانی تسلط دارند، می توانند حرفه خود را از طریق گرفتن و تحویل دادن مدام پروژه های بزرگ‌تر و مهم‌تر ارتقا دهند.

نویسنده : آنتونی مرسینو
مترجم ها : دکتر علی محمد گودرزی      شیرین ناظرزاده

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

بخش اول / مقدمه ای بر هوش هیجانی
فصل اول : پیشرفت من در هوش هیجانی
فصل دوم : مقدمه‌ای بر هوش هیجانی
بخش دوم / مدیریت پروژه از مدیریت بر خود آغاز می شود
فصل سوم : خودآگاهی
فصل چهارم : مدیریت بر خود
بخش سوم / ایجاد روابط با ذی نفعان پروژه
فصل پنجم : آگاهی اجتماعی
فصل ششم : مدیریت روابط
بخش چهارم / استفاده از هوش هیجانی برای هدایت گروه های پروژه
فصل هفتم : پیشرفت من در هوش هیجانی
فصل هشتم : ایجاد محیطی مثبت در گروه
فصل نهم : استفاده از هوش هیجانی در پروژه‌های بزرگ و پیچیده
فصل دهم : موفقیت در پروژه‌های چابک

انتشارات آریانا قلم
978-600-6227-89-4
280 صفحه
نویسنده : آنتونی مرسینو
مترجم ها : دکتر علی محمد گودرزی      شیرین ناظرزاده
چاپ چهارم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg