کتاب هوش هیجانی برای مدیران پروژه

2,240,000 

نقطه شروع برای به کار بردن هوش هیجانی در مدیریت پروژه زمانی است که ما می پذیریم مدیریت پروژه عبارت است از انجام دادن کارها از طریق دیگران. همگی ما به عنوان مدیران پروژه برای موفقیت به یکدیگر وابسته‌ایم. به منظور بدست آوردن هر نتیجه چشمگیر، ما به یک گروه نیاز داریم. پروژه‌های بزرگ و مهم معمولاً به تیم‌های بزرگ و موثر و هم چنین یک مدیر پروژه تاثیرگذار نیاز دارند. پیشرفت به عنوان یک مدیر پروژه نیازمند درک و تسلط بر مفهوم هوش هیجانی است. بله، تسلط بر هوش هیجانی! مدیرانی که بر هوش هیجانی تسلط دارند، می توانند حرفه خود را از طریق گرفتن و تحویل دادن مدام پروژه های بزرگ‌تر و مهم‌تر ارتقا دهند.


انتشارات آریانا قلم
نویسنده : آنتونی مرسینو
مترجم ها : دکتر علی محمد گودرزی      شیرین ناظرزاده

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب هوش هیجانی برای مدیران پروژه

 مقدمه ای بر هوش هیجانی
 پیشرفت من در هوش هیجانی
 مقدمه‌ای بر هوش هیجانی
 مدیریت پروژه از مدیریت بر خود آغاز می شود
 خودآگاهی
 مدیریت بر خود
 ایجاد روابط با ذی نفعان پروژه
 آگاهی اجتماعی
 مدیریت روابط
 استفاده از هوش هیجانی برای هدایت گروه های پروژه
 پیشرفت من در هوش هیجانی
 ایجاد محیطی مثبت در گروه
 استفاده از هوش هیجانی در پروژه‌های بزرگ و پیچیده
 موفقیت در پروژه‌های چابک

انتشارات آریانا قلم

978-600-6227-89-4
280 صفحه
نویسنده : آنتونی مرسینو
مترجم ها : دکتر علی محمد گودرزی      شیرین ناظرزاده
چاپ چهارم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم