کتاب کوچینگ آموزشی

750,000 

کوچینگ آموزشی مفهومی نوین در دنیای آموزش است که به معلمان کمک میکند تا نقاط قوت خود را شناسایی کنند، آنها را رشد دهند و نقاط قوت جدیدی را توسعه دهند. برگزاری کارگاه های آموزشی و وبینارها  میتواند برای رشد و توسعه حرفه ای آموزش مفید باشد.


انتشارات رسا
نویسنده :        کتی ای تول
 ترجمه :         دکتر فرنوش اعلامی             آتنا اقبالی         زهره ابراهیمی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب کوچینگ آموزشی

١) کوچینگ ١٠١
٢) مربی گری برای تغییر
٣) کوچینگ برای حل مسئله
٤) گفتگو های کوچینگ برای پیاده سازی چرخه ی حل مسئله
٥) توسعه ی همکاری های کوچینگ
٦) ارتباط برای مشارکت و حل مسئله
٧) حل مسئله با تیم ها
٨) چه موانعی در راه شما وجود دارند؟
٩) دیگر وظایف کوچ ها
١٠) اعتماد به فرآیند، خودتان و همکارانتان
انتشارات رسا
5_003_317_964_978
174 صفحه
  نویسنده :        کتی ای تول
  ترجمه :         دکتر فرنوش اعلامی             آتنا اقبالی         زهره ابراهیمی
چاپ اول  ١٤٠٠

شما ممکن است به دوره آفلاین آموزشی حل مسئله نیز علاقه مند باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم