کتاب گام به گام بر مدار اندیشه

220,000 

 • با ترسیم آینده زیبا به پیشبرد کار کمک کنید
 • به تجربه و دانش دیگزان احترام بگذارید
 • اعتماد به نفس دیگران را تقویت کنید

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

حسین حاجیان برزی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

گام به گام بر مدار اندیشه

 • فصل اول /  مهرورزی و صفای دل، حلال مشکلات است
 • فصل دوم /  با ترسیم آینده زیبا به پیشبرد کار کمک کنید
 • فصل سوم /  به تجربه و دانش دیگزان احترام بگذارید
 • فصل چهارم /  منطق دیگران را بشناسید و از آن استفاده کنید
 • فصل پنجم /  اعتماد به نفس دیگران را تقویت کنید
 • فصل ششم /  بگذارید موفقیت به نام دیگران ثبت شود
 • فصل هفتم /  اجازه بدهید دیگران از دانش شما لذت ببرند
 • فصل هشتم /  با شناخت و استراتژی حرکت کنید
 • فصل نهم /  درباره مجموعه هایی که بر شما تاثیر دارند، اطلاعات کسب کنید
 • فصل دهم /  استراتژی را برای رسیدن به هدفی دست یافتنی تدوین کنید

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

1_6080_978-964-04

 

331 صفحه

 

نویسنده : حسین حاجیان برزی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg