کتاب روش های علمی ارزیابی و تعیین عمر قفسه ای در صنایع غذایی – جلد اول

300,000 

کاربرد تئوری ها به منظور تعیین زمان ماندگاری محصولات غذایی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: پرفسور محمدرضا شاه بنده – دکتر وحید مفید

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

روش های علمی ارزیابی و تعیین عمر قفسه ای در صنایع غذایی

  •  اصول علمی ارزیابی عمر قفسه ای
  •  متدولوژی تعیین عمر قفسه ای
  •  اصول و نحوه پیش بینی عمر قفسه ای در رابطه با میکرو ارگانیزم ها
  •  بسته بندی و کیفیت مواد غذایی
  •  سیستم تجزیه و تحلیل خطر نقاط بحرانی کنترل HACCP
  •  فن آوری حفظ مواد غذایی و ارتباط آن با عمر قفسه ای

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-009-2

 

212 صفحه

 

پرفسور محمدرضا شاه بنده – دکتر وحید مفید

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg