کتاب 5 زبان عشق برای نوجوانان

42,000 

آنچه من بر آن تاکید دارم عشق است. عشق مهمترین واژه در زبان انگلیسی به شمار می آید، در حالی که خیلی ها معنی واقعی آن را نمی دانند. امیدوارم حتی والدینی که از عمق از معنای عشق آگاهی ندارند، با مطالعه این کتاب ها، راه برقراری ارتباط با همسران و فرزندان خود را یاد بگیرند و با رعایت و توجه به نیاز احساسی آنها، خود را بیش از پیش به کسانی که دوستشان دارند نزدیک کنند.


 نویسنده :     گری چیپمن
  مترجم :       مژگان قشقایی پور

3 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب 5 زبان عشق برای نوجوانان

1) درک نوجوانان این دوره

2) اهمیت عشق و علاقه والدین به فرزندان

3) زبان عشق 1 استفاده از واژه های اثربخش

4) زبان عشق 2 تماس فیزیکی

5) زبان عشق 3 زمان کیفی

6) زبان عشق 4 خدمت کردن

7) زبان عشق 5 هدیه

8) چگونه زبان عشق فرزندانتان را کشف کنید

9) عشق و خشم : کمک به والدین

10) عشق و خشم : کمک به نوجوانان برای کنترل خشم

11) عشق و استدلال

12) عشق و مسئولیت

13) در زمان شکست به او محبت کنید

14) زبان های عشق در خانواده های تک والدی

15) زبان های عشق در خانواده های ترکیبی

انتشارات همداد

انتشارات قصیده

1_55_8051_964_978
248 صفحه
 نویسنده :     گری چیپمن
  مترجم :       مژگان قشقایی پور
چاپ اول   1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم