کتاب سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار – الزامات ISO 22301 2019

700,000 

44 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

 کتاب سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار – الزامات ISO 22301 2019

دامنه

مراجع استاندارد

اصطلاحات و تعاریف

بافت سازمان

رهبری

برنامه ریزی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

7_228_173_600_978
51 صفحه
ترجمه :   سید احسان احمدی
چاپ اول   1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم