کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور

300,000 

 • مفهوم مدیریت منابع انسانی
 • شکل دهی مجدد مدیریت منابع انسانی
 • مدیران صف در منابع انسانی چهار وجهی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین : کارین بریدین، یوناس سودرلوند

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول پروژه گرایی
 • فصل دوم سازمان های پروژه محور
 • فصل سوم مفهوم مدیریت منابع انسانی
 • فصل چهارم شکل دهی مجدد مدیریت منابع انسانی : منابع انسانی چهار وجهی
 • فصل پنجم مدیران صف در منابع انسانی چهار وجهی
 • فصل ششم مدیریان پروژه و مدیریت منابع انسانی
 • فصل هفتم کارگران پروژه و کار پروژه محور
 • فصل هشتم متخصصان منابع انسانی در سازمان های پروژه محور
 • فصل نهم مقایسه ها و مغایرت ها

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-118-1

 

256 صفحه

 

کارین بریدین – یوناس سودرلوند

 

اکبر عیدی – امیرحسین قهرمانی

 

چاپ اول 1394

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg