کتاب بازاریابی درونی

440,000 

 • فصل اول: بازار پردازی درونی، تعابیر ودیدگاه ها
 • فصل دوم: بازار پردازی درونی، کاربردها، تشابهات و تداخلات
 • فصل سوم : بازار پردازی درونی و کارکردهای درون سازمانی
 • فصل چهارم: بازار پردازی درونی در پژوهش ها و مستندات گزارش شده
 • فصل پنجم: بازار پردازی درونی، الگوها و سازه ها
 • فصل ششم: بازار پردازی درونی، ارکان، ابعاد مولفه‌ها
 • فصل هفتم: نکات تکمیلی

 

 


انتشارات مهربان نشر

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: بازار پردازی درونی، تعابیر ودیدگاه ها
 • فصل دوم: بازار پردازی درونی، کاربردها، تشابهات و تداخلات
 • فصل سوم : بازار پردازی درونی و کارکردهای درون سازمانی
 • فصل چهارم: بازار پردازی درونی در پژوهش ها و مستندات گزارش شده
 • فصل پنجم: بازار پردازی درونی، الگوها و سازه ها
 • فصل ششم: بازار پردازی درونی، ارکان، ابعاد مولفه‌ها
 • فصل هفتم: نکات تکمیلی

 

 


انتشارات مهربان نشر
978-600-407-315-8
200 صفحه
دکتر میثم شفیعی رودپشتی
سمیه هادی مارندگانی
چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg