کتاب استراتژی اقیانوس آبی

720,000 

 • فصل اول: خلق اقیانوس‌های آبی
 • فصل دوم: ابزارهای تحلیلی و چهارچوب ها
 • فصل سوم : تجدید ساختار مرزهای بازار
 • فصل چهارم: تمرکز روی تصویر کلان به جای اعداد
 • فصل پنجم: رسیدن به مرزی فراتر از تقاضای موجود
 • فصل ششم: رعایت ترتیب استراتژی درست
 • فصل هفتم: غلبه بر موانع کلیدی سازمانی
 • فصل هشتم : اجرا را در درون استراتژی جا دهید
 • فصل نهم : هم راستایی ارزش، سود و مشوق ها
 • فصل دهم : تجدید اقیانوس آبی
 • فصل یازدهم : اجتناب از دام اقیانوس سرخ

انتشارات آریانا قلم

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول: خلق اقیانوس‌های آبی
 • فصل دوم: ابزارهای تحلیلی و چهارچوب ها
 • فصل سوم : تجدید ساختار مرزهای بازار
 • فصل چهارم: تمرکز روی تصویر کلان به جای اعداد
 • فصل پنجم: رسیدن به مرزی فراتر از تقاضای موجود
 • فصل ششم: رعایت ترتیب استراتژی درست
 • فصل هفتم: غلبه بر موانع کلیدی سازمانی
 • فصل هشتم : اجرا را در درون استراتژی جا دهید
 • فصل نهم : هم راستایی ارزش، سود و مشوق ها
 • فصل دهم : تجدید اقیانوس آبی
 • فصل یازدهم : اجتناب از دام اقیانوس سرخ

انتشارات آریانا قلم
978-600-708-903-5
343 صفحه
دبلیو چان کیم
رنه مابورنیا
علیرضا پورممتاز
چاپ پنجم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg