کتاب مديريت بحران

200,000 

 • شناسايي ريسك
 • حل بحران
 • تسلط و كنترل بر رسانه ها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : سيدمهدی الوانی، علي جمالی، عباس ابراهيمی

40 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول يافتن منابع بالقوه خطرات
 • فصل دوم اجتناب كردن از وقايع اجتناب پذير
 • فصل سوم برنامه ريزي اقتضايي: آمادگي امروز براي مشكلات فردا
 • فصل چهارم شناسايي ريسك
 • فصل پنجم پيشگيري(جلوگيري)
 • فصل ششم حل بحران
 • فصل هفتم تسلط و كنترل بر رسانه ها
 • فصل هشتم يادگيري از تجربيات

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-2679-19-5

 

116 صفحه

 

سيد مهدی الوانی – علی جمالی – عباس ابراهيمی

 

چاپ دوم 1389

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg