کتاب مدیریت حجم وسیع اطلاعات

170,000 

 • جمع آوري اطلاعات مهم
 • مرتب كردن پرونده ها، قفسه ها و توده هاي كاغذ
 • فصل پنجم هدايت سيل نامه ها، گزارش ها، نسخه هاي چاپی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : لين ليولی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • بخش اول: مديريت خويشتن
 • فصل اول سازمان يافتن: شيوه معكوس
 • فصل دوم حل يك معما: چه چيزي برايت مهم است؟
 • فصل سوم جمع آوري اطلاعات مهم
 • فصل چهارم مرتب كردن پرونده ها، قفسه ها و توده هاي كاغذ باقيمانده
 • بخش دوم: مديريت اطلاعات
 • فصل پنجم هدايت سيل نامه ها، گزارش ها، نسخه هاي چاپي و
 • فصل ششم زبان گفتاري: سازمان دهي اطلاعات نامرئي
 • فصل هفتم اطلاعات الكترونيكي: بوقها، بيتها و بايتهاي ورودي
 • فصل هشتم كاستن از اشباع: نسخه چاپي
 • فصل نهم كاستن از سخنان بيهوده: تلفنها، مكالمات و جلسات
 • فصل دهم كاهش سرعت اشباع الكترونيكي

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-730-047-6

 

125 صفحه

 

لين ليولی

 

مسعود كسائی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg