کتاب نسل آینده سوختهای خودرو

220,000 

  • انواع سوخت هاي خودرو
  • هزينه هاي سوخت
  • وابستگي به نفت، هزينه ها و جستجو براي سوخت نهايي

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: فرخ نوری

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول به سوي سوخت هاي آينده
  • فصل دوم نگاهي موشكافانه به انواع سوخت هاي خودرو
  • فصل سوم مصرف انرژي از چاه به چرخ و انتشار گازهاي حاصله
  • فصل چهارم هزينه هاي سوخت
  • فصل پنجم مقايسه تطبيقي سوخت هاي خودرو در جستجوي سوخت نهايي
  • فصل ششم وابستگي به نفت، هزينه ها و جستجو براي سوخت نهايي

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

176 صفحه

 

فرخ نوری

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg