آموزش مجازی اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای(وبینار آنلاین)

6,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای مهندس علیرضا اسکندری

 ساعت  : ١٨ _ ١٤

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی نمونه ای :

١) مفهوم نمونه گیری
٢) مزایا و معایب نمونه گیری
٣) طرح های نمونه گیری پذیرشی
٤) تقسیم بندی طرح های نمونه گیری پذیرشی
٥) استانداردهای نمونه گیری پذیرشی
٦) منحنی مشخصه عملکردی و کاربرد آن در نمونه گیری
٧) نمونه گیری از اقدام فله (مایعات و سیالات و پودر و گرانول و …)
٨) چگونگی نمونه گیری از خط تولید
٩) روش نمونه گیری برای اقلام چند مشخصه ای
١٠) نحوه انتخاب طرح نمونه گیری مناسب
١١) طرح ریزی و مستندسازی و اجرای نمونه گیری در عمل