آموزش مجازی ایمنی و بهداشت در محیط کار(آموزش آفلاین)

2,200,000 

در هر محیطی که کار میکنیم و هر گونه مسئولیتی که به عهده داریم، رعایت اصول ایمنی و بهداشت در هنگام کار جز پیش نیازهای اساسی و حیاتی ای است که باید قبل از شروع به کار به یاد داشته باشیم تا همواره در سلامت کامل به وظایفمان ادامه دهیم. متاسفانه بسیاری از ما این نکات را رعایت نمیکنیم و باعث آسیب های جبران ناپذیر به جسم مان میشویم و در نتیجه مراحل درمان های پس از آن آسیب ها بسیار پیچیده و سخت خواهند شد.

مقدار:

توضیحات


آموزش مجازی ایمنی و بهداشت در محیط کار

آموزش آنلاین حفاظت ایمنی و بهداشت کار

کلیات بهداشت
تعریف ایمنی
تعریف سلامت
عناصر کلیدی مدیریت HSE MS
تعریف ارگونومی
اهداف ارگونومی
اختلالات اسکلتی مرتبط با کار

 

آقای حمزه علی دهقان زاده

 مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3:09 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل  و مدیران و کارشناسان سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی