آموزش مجازی نظام مدیریت اسلامی(آموزش آفلاین)

1,500,000 

امکان سجی کارکردهای علم و کارکردهای دین، الگوهایی از ارتباط مدیریت با اسلام، تعریف مدیریت اسلامی و…

مقدار:

توضیحات

 

آموزش مجازی نظام مدیریت اسلامی

تعریف مدیریت اسلامی
ارتباط مدیریت با اسلام
ویژگی مدیریت اسلامی
شناخت شناسی
امکان شناخت
منابع و ابزار شناخت
ملاک حقیقت

 

آقای شاهین شفیعی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل  و مدیران و کارشناسان سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی