آموزش مجازی هنر خوب نوشتن در روابط عمومی(وبینار آنلاین)

5,800,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : سرکار خانم مریم بیژنی
ساعت : ١٣_ ٩
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی هنر خوب نوشتن در روابط عمومی : 

١) زبان فارسی
٢) نویسندگی و انواع نوشته ها
٣) مشخصات نوشته خوب
٤) عوامل لازم برای خوب نوشتن
٥) انواع نوشته ها در روابط عمومی
٦) روابط عمومی، رسانه های جمعی و هنر خوب نوشتن
٧) فعالیت مشترک روابط عمومی ها و رسانه های جمعی
٨) تبلیغات و روابط عمومی
٩) قواعد درست نویسی
١٠) نشانه گذاری
١١) عدد نویسی