بررسی مخازن CNG و تجربیات بازرسی ادواری مخازن CNG

350,000 

هرگاه به مقوله خودروهای با سوخت گاز طبیعی پرداخته می شود،مزیت های اقتصادی،زیست محیطی،امنیت منابع انرژی و سلامت جامعه به ذهن می رسد

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول : سوخت های جایگزین

فصل دوم : انواع مخازن CNG

فصل سوم : بررسی استاندارد های مخازن

فصل چهارم : روش های تولید مخازن گاز طبیعی فشرده

فصل پنجم : آزمون های مخازن CNG

فصل ششم : بازرسی مخازن CNG

 


انتشارات نقش الوان
976-622-00-1615-1
161 صفحه
نویسندگان : علی مومنی     آیت دین یاوری       امیر محمد علیخان زاده
چاپ اول 1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg