بسته آموزشی تصمیم گیری و روش های حل مسئله

3,000,000 

مخاطبان دوره آموزشی :

مدیران ارشد، مدیران میانی، رؤسا و کارشناسان مسئول و کارشناسان فنی.

اهداف آموزشی دوره :  

ضرورت شناخت انواع تیم ها، ساختار و کارکردهای آن، آشنایی با گامهای اساسی حل مسئله در تیمها و تکنیک های رایج در حل مسئله بصورت تیمی، شناخت روشهای ایجاد انگیزه در تیمها و نحوه حل تعارض و تضاد درون تیمی، شناخت ابزارهای حل مسئله و تکنیک های رایج در آن


محتوای بسته آموزشی :

 • كتاب
 • Power  Point

9 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی تصمیم گیری و روش های حل مسئله

آموزش آفلاین حل مساله به عنوان عامل نتیجه بخش کار تیمی

 

 • آشنایی با مفاهیم ساختاری تیمی: اجزاء و عناصر یک تیم، اساسنامه تیم، سطوح امتیازات اعضای تیم، اهداف کلی و جزئی، نقشها، مسئولیتها، رویه های اجرایی و جدول زمانبندی
 •  انواع تیم ها
 •  الگوهای ایجاد انگیزه
 •  روشهای حل تضاد و تعارض در میان اعضای تیم
 • آشنایی با روشهای ارائه بازخورد و شیوه ارزیابی عملکرد تیمی
 • آشنایی با انواع نقشهایی که افراد در تیم ایفاد می کنند
 • مقدمه ای بر روش سیستماتیک حل مسئله
 • انجام یک کار گروهی
 • تکینکها و ابزارهای مورد استفاده در حل مسئله
 • شش گام حل مسئله و تشریح آنها شامل:
 • شناسایی و انتخاب مسئله
 • تعیین اهداف حل مسئله
 • تجزیه و تحلیل ابعاد و علل ریشه ای جمع آوری اطلاعات
 • تشخیص علل بالقوه
 • تعیین علل ریشه ای
 • ارزیابی و انتخاب بهترین راه حل
 • برنامه ریزی (زمانبندی) و اجرای راه حل پیشنهادی
 • نظارت بر اجرا و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای راه حل پیشنهادی
 • تثبیت نظارت در صورت موفقیت

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم