آموزش مجازی قوانین بیمه و مالیات(وبینار آنلاین)

11,400,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس ها : آقای آرتین بیطاری      آقای حمید رضا کاشانچی
ساعت :  ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی قوانین بیمه و مالیات :

١) کلیات و وجوه افتراق و اشتراک بین قانون کار و تامین اجتماعی
٢) مشمولین و غیرمشمولین
٣) تکالیف کارفرمایان
٤) آگاهی از قانون جرایم
٥) انواع هیات های تشخیص مطالبات و حدود وظایف و اختیارات
٦) وظایف سازمان تامین اجتماعی
٧) آشنایی با بیمه پیمان ها
٨) آشنایی با بیمه اختیاری، بیمه مشاغل آزاد، بیمه بیکاری و . . .
٩) مالیات حقوق و دستمزد
١٠) معافیت های مالیات حقوق و دستمزد
١١) جرایم مالیات حقوق و دستمزد
١٢) مالیات شرکت های حقوقی
١٣) اظهارنامه مالیاتی
١٤) معافیت ها و جرایم شرکت های حقوقی
١٥) آشنایی با معاملات فصلی و ارزش افزوده