وبینار آموزشی مدیریت روابط عمومی

5,000,000 

تاریخ : 2 و 9 آبان
مدرس : آقای ابوالقاسم ایزدپناه پاکدل
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

شناخت ارتباطات و مفاهیم روابط عمومی
مدیریت سناریو نویسی و آشنایی با نرم‌افزار مربوطه
مخاطب شناسی و مدیریت بانک اطلاعات
مدل دیسک و مدیریت روابط عمومی