دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی (HRM)

6,600,000 

تاریخ : 11 و 12 و 18 و 19 بهمن
مدرس : آقای فرشید خانجانیان
ساعت : 18 _  14
تعداد جلسات : 4 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره مدیریت منابع انسانی : 

 

مفاهیم، اهمیت و ضرورت و اهداف کاربردی مدیریت منابع انسانی در فرآیند کسب و کار
الگوهای نوین جذب و استخدام سرمایه های انسانی
مدل های آموزش، توسعه و بهسازی سرمایه های انسانی
طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و توسعه ای با الزامات ایزو ۱۰۰۱۵
تجزیه و تحلیل شغل
نظام جبران خدمات کارکنان
مدل های تخصیص حقوق و دستمزد و پاداش به سرمایه انسانی
مدل¬های توسعه مسیر شغلی برای کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان(۳۶۰ درجه و شاخص¬های کلیدی عملکردی)
مديريت استعداد و نظام جانشين پروري
برنامه ی توسعه فردی IDP
برندسازی کارفرما
کوچینگ و منتورینگ
کارتیمی و مدلهای توانمندسازی سرمایه انسانی
نوآوری باز در منابع انسانی
نگهداشت موثر سرمایه¬های انسانی
تحلیل و توسعه شایستگی های سرمایه های انسانی