کتاب استاندارد بین المللی ISO 10015

125,000 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : اباصلت خراسانی

40 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استاندارد بین المللی ISO 10015

آموزش آنلاین استاندارد آموزشی ISO 10015:2019

 • مقدمه
 • مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای آموزش
 • دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • شایستگی
 • آموزش
 • راهنمایی هایی برای آموزش
 • آموزش:فرآیند چهار مرحله ای
 • تعیین نیازهای آموزشی
 • طراحی و برنامه ریزی آموزشی
 • اجرای آموزش
 • ارزشیابی نتایج آموزش
 • نظارت و بهبود فرآیند آموزش
 • کلیات
 • اعتبار بخشی فرآیند آموزش
 • جدول

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

34 صفحه

 

دکتر اباصلت خراسانی

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم