کتاب استاندارد 34000 منابع انسانی در عمل(مدیریت منابع انسانی پیشرفته)

3,000,000 

گروه اول و به نوعی اصلی ترین مخاطبان این کتاب : مدیران اجرایی و کارکنان سازمان ها هستند که کتاب حاضر مضامین کاربردی موثری برای بهبود اثربخشی  منابع انسانی سازمان ها و شرکت ها برای آنها دارد.

گروه دوم دانشجویان مدیریت در دوره های کارشناسی در گرایش های مدیریت دولتی،بازرگانی،صنعتی،بیمه،جهانگردی،کارآفرینی،حسابداری و مالی و مهندسی صنایع هستند.


نویسنده :   آرین قلی پور

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استاندارد 34000 منابع انسانی در عمل

آموزش آنلاین مدیریت منابع انسانی(HRM)

منشور مدیریت منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی

دستورالعمل طراحی و مهندسی ساختار سازمانی

دستورالعمل ارزشیابی،طبقه بندی و گریدینگ مشاغل

دستورالعمل گریدینگ شخصی،کار راهه حرفه ای و ارتقاء افقی

دستورالعمل جذب،استخدام و جامعه پذیری

حقوق و مزایا

دستورالعمل آموزش،یادگیری و مدیریت دانش

دستورالعمل مدیریت عملکرد کارکنان

دستورالعمل مدیریت استعدادها و جانشین پروری

دستورالعمل نظام پیشنهادات و نوآوری مستمر

انتشارات کتاب مهربان

2_094_407_600_978
358 صفحه
نویسنده :   آرین قلی پور
چاپ دهم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم