کتاب استراتژی اقیانوس آبی

1,580,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب استراتژی اقیانوس آبی

 •  خلق اقیانوس‌های آبی
 •  ابزارهای تحلیلی و چهارچوب ها
 •  تجدید ساختار مرزهای بازار
 •  تمرکز روی تصویر کلان به جای اعداد
 •  رسیدن به مرزی فراتر از تقاضای موجود
 •  رعایت ترتیب استراتژی درست
 •  غلبه بر موانع کلیدی سازمانی
 •  اجرا را در درون استراتژی جا دهید
 •  هم راستایی ارزش، سود و مشوق ها
 •  تجدید اقیانوس آبی
 •  اجتناب از دام اقیانوس سرخ

انتشارات آریانا قلم

978-600-708-903-5
343 صفحه
دبلیو چان کیم
رنه مابورنیا
علیرضا پورممتاز
چاپ پنجم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم