کتاب استراتژی سازمانتان را خودتان تعیین كنید

290,000 

 • انواع استراتژی ها
 • تغییر استراتژی ها
 • چگونگی تداوم برنامه های استراتژیک

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

تالیف و ترجمه : بهرام جلوداری ممقانی

40 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب استراتژی سازمانتان را خودتان تعیین كنید

آموزش مجازی روشها و مدل های محیط شناسی راهبردی (مدیریت استراتژیک)

 •  تجزیه و تحلیل SWOT-1
 •  تجزیه و تحلیل SWOT -2
 •  انواع استراتژی ها
 •  تغییر استراتژی ها
 •  از استراتژی تا اجرا
 •  برنامه های اجرایی
 •  چگونگی تداوم برنامه های استراتژیک
 •  ابعاد انسانی اجرای استراتژی ها

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-284-148-6

 

193 صفحه

 

بهرام جلوداری ممقانی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم