کتاب اصول جامع تحقیقات بازاریابی

135,000 

اگر این کتاب را می خوانید احتمالاً یک پروژه ی تحقیقات بازاریابی دارید که باید آن را کامل کنید و برای انجام آن به کمک نیاز دارید. تحقیقات بازاریابی با دو رویکرد صورت می گیرد: یکی تحقیقات حل مسئله که بیشتر برای شرکت هایی مناسب است که فروش چندان مناسبی ندارند یا سهم بازار خود را از دست داده اند. رویکرد دوم شرکت هایی را در بر می گیرد که در مرحله بلوغ از محصولات خود قرار دارند یا به عبارت دیگر شرکت هایی که رهبر بازار خود هستند.


نویسنده :         پائول هاگ
 مترجم ها  :       امین اسد اللهی                       مهدی سرپرست

ناموجود

توضیحات

کتاب اصول جامع تحقیقات بازاریابی

اول  / اصول تحقیقات بازاریابی

دوم  / اهداف تحقیق

سوم  / طرح تحقیق

چهارم  / مقدمه ای بر روش تحقیق

پنجم  / مقدمه ای بر تحقیقات کیفی

ششم /  مقدمه ای بر تحقیقات کمی

هفتم  / مقدمه ای بر نمونه گیری

هشتم /  مقدمه ای بر طراحی پرسشنامه

نهم  / نتیجه گیری از داده ها

دهم  / گزارش و تبادل یافته ها

یازدهم /  توسعه حرفه ای و صنعت تحقیقات بازاریابی

انتشارات کتاب مهربان

 

2_978-600-407-078
223 صفحه
 نویسنده :         پائول هاگ
 مترجم ها  :       امین اسد اللهی                       مهدی سرپرست
چاپ اول  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم