کتاب اصول جامع تحقیقات بازاریابی

135,000 

اگر این کتاب را می خوانید احتمالاً یک پروژه ی تحقیقات بازاریابی دارید که باید آن را کامل کنید و برای انجام آن به کمک نیاز دارید. تحقیقات بازاریابی با دو رویکرد صورت می گیرد: یکی تحقیقات حل مسئله که بیشتر برای شرکت هایی مناسب است که فروش چندان مناسبی ندارند یا سهم بازار خود را از دست داده اند. رویکرد دوم شرکت هایی را در بر می گیرد که در مرحله بلوغ از محصولات خود قرار دارند یا به عبارت دیگر شرکت هایی که رهبر بازار خود هستند.


نویسنده :         پائول هاگ
 مترجم ها  :       امین اسد اللهی                       مهدی سرپرست

ناموجود

توضیحات

فصل اول  / اصول تحقیقات بازاریابی

فصل دوم  / اهداف تحقیق

فصل سوم  / طرح تحقیق

فصل چهارم  / مقدمه ای بر روش تحقیق

فصل پنجم  / مقدمه ای بر تحقیقات کیفی

فصل ششم /  مقدمه ای بر تحقیقات کمی

فصل هفتم  / مقدمه ای بر نمونه گیری

فصل هشتم /  مقدمه ای بر طراحی پرسشنامه

فصل نهم  / نتیجه گیری از داده ها

فصل دهم  / گزارش و تبادل یافته ها

فصل یازدهم /  توسعه حرفه ای و صنعت تحقیقات بازاریابی


انتشارات کتاب مهربان

 

2_978-600-407-078
223 صفحه
 نویسنده :         پائول هاگ
 مترجم ها  :       امین اسد اللهی                       مهدی سرپرست
چاپ اول  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم