کتاب اصول و فنون بازارشناسی

120,000 

در دنیای پر تلاطم و غیر قابل پیش بینی کسب و کار امروز،تنها راه بقا و پیشرفت،تفکر قبل از عمل و شناخت قبل از اقدام است.مطمئناً محیط پیرامون کسب و کارها آنقدر آشوبناک و حساس شده است  که اجازه هرگونه فعالیت نابخردانه و غیر کارشناسانه را به مجریان آنها ندهد.بنابراین شرط ورود به بازارهای جدید و کسب و کارهای نوین،انجام تحقیقات محیطی  و حرفه ای لازم  و بازارشناسی حساب شده است.

نویسندگان :         وحید نثائی           لیلا کمالی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / بازار و بازارشناسی
فصل دوم /  مشتری و بررسی رفتار وی
فصل سوم /  رقابت و رقبا
فصل چهارم /  مديريت استراتژيک
فصل پنجم /  تحقيقات بازاريابی
فصل ششم /  پيش بينی فروش


انتشارات نوید مهر

 

4_978-600-92536-5
182 صفحه
 نویسندگان :         وحید نثائی           لیلا کمالی
چاپ اول  1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg