کتاب الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 چاپ پنجم

1,300,000 

بر خلاف ویرایش های قبلی استاندارد که عمده تمرکز آن بر محیط داخل سازمان بود، این ویرایش جدید توجه همزمان به هر دو محیط داخل و خارج سازمان را الزام میکند. روش ها و مدل های مختلفی برای شناسایی و تحلیل این محیط ها وجود دارد. الزام ویرایش جدید استاندارد مبنی بر تعیین مسائل داخلی و خارجی مرتبط با جهت گیری استراتژیک سازمان، در نظر داشتن ریسک ها و فرصت های مرتبط با محیط سازمان و تعیین اقدامات لازم برای پرداختن به آنها به معنای آن است که سازمان باید در طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت خود سیستمی را متناسب با شرایط کسب و کار خود اسقرار دهد.


ترجمه  و تالیف : دکتر سید محمدرضا حسینیان
ناشر : انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

46 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

آموزش آنلاین تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ISO 9001-2015

 • سیستم مدیریت کیفیت – الزامات
 •  دامنه کاربرد
 •  مراجع استاندارد
 • عبارات و تعاریف
 •  فضای سازمان
 •  رهبری
 •  طرح ریزی
 •  پشتیبانی
 •  عملیات
 •  ارزیابی عملکرد
 • بهبود

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-600-173-125-9
94 صفحه
ترجمه  و تالیف : دکتر سید محمدرضا حسینیان
چاپ پنجم ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم