کتاب ایجاد تعادل بین کار و زندگی

85,000 

غالباٌ موفقیت بر حسب دارایی های مادی و درآمد مالی سنجیده می شود.گرفتار شدن در دام ساعت های طولانی، کار و تلاش برای رسیدن به سطح مطلوب زندگی بسیار آسان است اما در این روند، رابطه ها، رشد شخصی، سرگرمی های اوقات فراقت و رضایت فردی فراموش می شود.

کتاب ایجاد تعادل بین کار و زندگی به شما در درک معنای موفقیت کمک می کند که چگونه می توانید با چشم اندازها و هدف های نوین زندگی کنید.


نویسندگان :   رابرت هالدن             بن رنشاو
  مترجم :         فروزنده شهبازلو

5 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

ایجاد تعادل بین کار و زندگی

ارزیابی موفقیت

درک خویشتن

ایجاد تغییرات

عنوان

حفظ تعادل

انتشارات به تدبیر

5_5_96284_964_978
114 صفحه
 نویسندگان :   رابرت هالدن             بن رنشاو
  مترجم :         فروزنده شهبازلو
چاپ اول   1385

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم