کتاب بازاریابی یکپارچه

150,000 

بازارپردازی یکپارچه، مفهومی است که از داشته ها و واقعیت های بازارپردازی هزاره ی جدید ناشی شده و به نظر می رسد شاه کلید موفقیت برای کسب و کارهای امروز باشد. این کتاب معتقد است به دلایل متعدد نظری و شهودی امروزه باید بازارپردازی را در قالبی یکپارچه و متمرکز در جهات مختلف دال بر دو محیط خرد و کلان، ارکان راهبردی و دغدغه هایی علاوه بر مشتری در یک زمان تصور کرد.

 نویسنده :    میثم شفیعی رودپشتی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 

فصل اول /  از بازارپردازی سنتی تا بازارپردازی یکپارچه

فصل دوم /  یکپارچگی استراتژی اولین رکن بازاریابی یکپارچه

فصل سوم /  بازارپردازی درونی رکن دومین بازارپردازی یکپارچه

فصل چهارم /  بازاریابی پایداری رکن سوم مثلث بازارپردازی یکپارچه

فصل پنجم /  بازارپردازی یکپارچه در نگاه جامع

فصل ششم /  موارد تکمیلی، مثال ها و مصادیق


انتشارات دانش ماندگار عصر
978-600-96746-9-5
201 صفحه
 نویسنده :    میثم شفیعی رودپشتی
چاپ اول  1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg