کتاب برند رهبری در سازمان

650,000 

این کتاب مراحل خاصی را مشخص می‌کند که رهبران می‌توانند برای ساخت یک چنین برند رهبری از آن پیروی کنند. همچنین نشان می‌دهد که برند رهبری یک شرکت چطور باید با برند شخصی فرد هم‌سو باشد تا بتواند به موفقیت برسد. برند رهبری در سازمان چگونگی تفکر درباره‌ی رهبری و تغییر دادن آن را هم مشخص می‌کند. در اینجا متوجه می‌شوید که چطور باید از خارج به داخل سازمان تمرکز کنید و نه از داخل به خارج. از خارج به داخل یعنی انتظارات مشتریان و سرمایه‌گذاران باید رفتار رهبران را شکل دهد، تمرکز آن را تعیین کند و بر آن تاثیر بگذارد. همچنین می‌بینید که چطور صفات شخصی یک رهبر نجیب یا موفق در ذهن افراد خارج از شرکت با رفتار کارکنان همان شرکت، ارتباط برقرار می‌کند.


 نویسندگان :         دیوید اولریچ               نورمن اسمال وود
 مترجم ها  :       کامبیز حیدرزاده              افشین رهنما

 

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / برندسازی رهبری در سازمان

فصل دوم / برنامه ایجاد برند رهبری در سازمان

فصل سوم / ایجاد بیانیه‌ی برند رهبری در سازمان

فصل چهارم / سنجش رهبران بر اساس برند

فصل پنجم / سرمایه‌گذاری در برند رهبری در سازمان

فصل ششم / اندازه‌گیری بازده برند رهبری در سازمان

فصل هفتم / ایجاد آگاهی درباره‌ی برند رهبری

فصل هشتم / حفظ برند رهبری

فصل نهم / ارتباط با برند شخصی (فردی)

انتشارات سیته

978-600-5253-41-2
327 صفحه
 نویسندگان :         دیوید اولریچ               نورمن اسمال وود
 مترجم ها  :       کامبیز حیدرزاده              افشین رهنما
چاپ نخست  1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg