کتاب جامعه 5.0 صنعت آینده،فناوری ها،روش ها و ابزارها

490,000 

دولت های مختلف به ویژه در کشورهای توسعه یافته، از اوایل دهه دوم قرن 21، با معرفی برنامه های جدید در پی آن بودند که با بهره گیری از فناوری های نوین، برابری را در جوامع خود توزیع کنند. این تلاش دولت ها با ظهور پدیده ای به نام انقلاب صنعتی چهارم یا موج چهارم توسعه صنعتی در اوایل دهه دوم قرن اخیر همراه شده است.


 نویسنده :   برونو سالگوئز
  مترجم :     ابولفضل کیانی بختیاری

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

 جامعه 5.0

جامعه 5.0 منطق و ساخت

از جامعه 5.0 تا سیاست های مرتبط با آن

صنعت 4.0 هسته مرکزی جامعه 5.0

شهر و تحرک 3.0

فناوری اطلاعات 2.0 ، شالوده ی جامعه 5.0

جامعه 5.0 و مدیریت آینده

پیامدهای پایان نوآوری های بزرگ

نوآوری در جامعه 5.0

جامعه ی مشارکتی

چالش های بومی سازی،بازار،مهارت ها،دانش

جامعه ی اقتضایی

اقتصاد در جامعه ی 5.0

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

5_148_275_600_978
235 صفحه
 نویسنده :   برونو سالگوئز
  مترجم :     ابولفضل کیانی بختیاری
چاپ دوم   ١٣٩٨

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم