کتاب جهان بهترین مشاوری ازدواج

15,000 

تمام تلاش این کتاب، دادن دیدی واقعی به زوج های جوان است. بینشی که خواستگاهش تفکر ئر رابطه علّی و معلول اجزای جهان و فهم وحدت فکر و وجود در پهنه هستی است. اگر ما بپذیریم که اثر عمل مان منعکس شده در سرنوشت و زندگیمان است، دیگر از واقعیت دور نخواهیم شد و نیکی را نه به امید نیکی بلکه برای مطالبه ی نیکی انجام می دهیم.

 نویسنده :     شاهرخ شاهپرویزی

ناموجود

توضیحات

جهان بهترین مشاوری ازدواج

1) جهان کوانتومی

2) نظاره محض

3) همانندی

4) شانس و بدشانسی

5) روانشانسی تصاویر ذهنی (کنترل و طراحی ذهن)

6) ایده الها

7) ارتباط

8) NLP

9) تعادل ثروت

10) عذاب

11) وحدت

12) رویا

13) خود در خود

14) محبت

15) جهان بهترین مشاور ازدواج

16) تفاهم با خود

انتشارات نسل نو اندیش

4_54_6714_964
144 صفحه
 نویسنده :     شاهرخ شاهپرویزی
چاپ دوم   1385

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم