کتاب دل نکته های معلم بازاریابی

60,000 

بازاریابی عبارت است از کسب خشنودی مشتری به شیوه ای سودآور به طور مستمر بهتر از رقبا، با تکیه بر سه کلمه ی شناسایی، شناساندن و خشنودی. این آخرین و جامعترین تعریف از بازاریابی است که با آموخته هایم از اساتید و دانشگاه بازار ساخته ام. امروزه دیگر رضایت مشتریان، موفقیت در بازار را تضمین نمی کند چون تعداد شرکت ها و سازمان های یک صنعت خاص که می تواند رضایت مشتری را سبب شوند رو به فزونی است. اما تعداد اندکی از آنان می توانند مشتری را به درجه ی خشنودی برسانند. تعامل، مهمترین عامل زیرساختی موفقیت است که با نگرش دو سویه بین درون و بیرون سازمان، هدف های بلندمدت و کوتاه مدت، نیمکره ی راست و چپ مغز، و همچنین ایده های افراطی و اقدام عملی دست یافتنی می شود.


نویسنده :      پرویز درگی

ناموجود

توضیحات

کتاب دل نکته های معلم بازاریابی

فصل اول / مدیریت و استراتژی
فصل دوم / کارکردهای بازاریابی در اجتماع و سازمان ها
فصل سوم / فروش
فصل چهارم / منابع انسانی
ضمائم

انتشارات بازاریابی

978-600-93031-1-3
248 صفحه
نویسنده :      پرویز درگی
چاپ اول  1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم