کتاب روابط بین الملل

4,500 

در شرایط کنونی جهان، حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها بدون اشراف بر ابعاد گوناگون تحولات بین المللی و نیز شناخت فرصت ها و تحدیدهای موجود اگر نگوییم غیر ممکن حداقل بسیار پیچیده و دشوار است.با این فرض اگر بخوهیم به کشور خود عنایتی داشته باشیم میتوانیم بر این ادعا صحه بگذاریم که برخورداری از جایگاهی مناسب در چرخه ی مناسبات بین الملل روند رشد و توسعه اقتصادی ما را شتاب بیشتری می بخشد.


 نویسنده :   محسن طلایی

ناموجود

توضیحات

روابط بین الملل

نظریه انتقالات بزرگ تاریخی و اتحادیه اروپایی

اتحاد بیشتر اروپا

انتقال به پول واحد اروپایی و مهمترین حرکت اتحادیه اروپایی

نظم جهانی و اتحادیه اروپایی

باور اتحادیه اروپایی

چشم انداز اتحادیه اروپایی سال 2000

روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی

اروپایی 2000 و ایران

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

4_10_6175_964
108 صفحه
 نویسنده :   محسن طلایی
چاپ اول   1376

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم