کتاب فروش تحول آفرین

130,000 

فروش تحول آفرین صرفاً در  مورد رسیدن به ارقام فروش مورد نظر در پایان هر فصل نیست بلکه در مورد هدایت کسب و کار به سمت قله های جدید است. بدون شک شنیدن اینکه در سازمان ها، ارائه ی ارزش های بسیار جدید به مشتری مد نظر باعث  ایجاد بحث و مشاجره خواهد شد اما این کار باعث اجتناب از جنگ قیمت شده و سیلورهای عملکردی را در هم شکسته و تاثیر شما را زیاد کرده و ارزش را برای شما و مشتری شما افزایش خواهد داد.


 نویسندگان :       فیلیپ کاتلر            مارین دینجیلا            والدراما فورچ
 مترجم  :            صمد عالی

ناموجود

توضیحات

 فروش تحول آفرین

فصل اول / مقدمه

فصل دوم / پیشبرد تغییر با مشتریان استراتژیک

فصل سوم / تنظیم دستور کار تحول مشترک

فصل چهارم / راهنمای تحول کسب و کار مشتری

فصل پنجم / ایجاد تحول داخلی

فصل ششم / تعهد به سفر تحول آفرین

 

انتشارات کتاب مهربان

 

4_115_978-600-407
193 صفحه
 نویسندگان :       فیلیپ کاتلر            مارین دینجیلا            والدراما فورچ
 مترجم  :            صمد عالی
چاپ اول   1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم