کتاب كاربرد اطلاعات عملكردی در نظام بودجه ريزی

270,000 

 • تغيير ساختار بودجه به سمت رويكرد مبتني بر عملكرد
 • مزايا و چالش هاي استفاده از اطلاعات عملكردی
 •  نظام هاي بودجه ريزي مبتني بر اطلاعات عملكردي

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : محمد حسن آبادی، عليرضا نجار صراف

45 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

كاربرد اطلاعات عملكردی در نظام بودجه ريزی

 • تاریخچه تولید اطلاعات عملكردی
 •  اطلاعات نتایج
 •  اطلاعات هزینه
 •  تغییر ساختار بودجه به سمت رویكرد مبتنی بر عملكرد
 •  نحوه مذاكرات بودجه ای ميان دستگاه متولی بودجه و سایر دستگاه های اجرایی
 •  نظام های انگيزشی در بهبود كارایی و اثربخشی سازمانی
 •  اطلاعات عملكردی مورد نیاز برای مذاكرات بودجه ای میان دستگاه های اجرایی و سازمان های وابسته
 •  مزايا و چالش های استفاده از اطلاعات عملكرد در فرآيند عملكردی
 •  طراحی نظام های بودجه ریزی مبتنی بر اطلاعات عملكردی
 •  پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر اطلاعات عملكردی
 •  نهادينه سازی استفاده از اطلاعات عملكردی در نظام های بودجه ريزی
 •  تجارب ساير كشورها

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-007-8

 

189 صفحه

 

محمد حسن آبادی – علیرضا نجار صراف

 

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم