کتاب مدل جامع بازاریابی

450,000 

این مدل به گونه ای تدوین شده است که برای تمامی انواع کسب و کارها،  صرف نظر از اندازه یا صنعت مورد نظر،قابلیت اجرایی داشته باشد. امید است که در سال های آتی با استقرار مدل جامع بازاریابی در صنایع مختلف کشور، مسیر توسعه  ی پایدار در صنعت و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه جامعه میسر شود.


نویسندگان :   حسین وظیفه دوست               امین موجودی         میثم شیرخدایی            سعید جلالیان

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدل جامع بازاریابی

آموزش آنلاین ارتباط موثر در بازاریابی و فروش

کلیات

تحلیل بافت بازار

رهبری ارزش پایدار

مدیریت راهبردها

مدیریت عملیات پایدار

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مدیریت ارتباطات و مشارکت

مدیریت بازاریابی دیجیتال

مدیریت عملکرد بازاریابی

بهبود مستمر

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

0_230_173_600_978
68 صفحه
نویسندگان :   حسین وظیفه دوست               امین موجودی         میثم شیرخدایی            سعید جلالیان
چاپ اول   1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم