کتاب مدیریت استراتژیک عملکرد

700,000 

رویکرد استراتژیک به مدیریت عملکرد به سازمان کمک میکند تا به طور هوشمندانه چگونگی تحقق استراتژی های خود را مورد پایش قرار داده، انحرافات و مغایرت ها را شناسایی کرده و برنامه های بهبود را جهت تحقق استراتژی ها پی ریزی کنند. برنارد مار در این کتاب تلاش نموده تا میان برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد ارتباط برقرار کند و از آن از طریق برنامه ریزی استراتژیک عملکرد را تا سطح پایش  و بررسی تاثیر استراتژی ها بر عملکرد روزمره سازمان تسری دهد.


ناشر : انتشارات نگاه دانش
نویسنده :         برنارد مار
مترجم ها :         عادل آذر         فرزانه جهان سیر              رامین سپهری راد                     نوشین رحمانی

ناموجود

شناسه محصول: 5_978-964-157-298 دسته:

توضیحات

کتاب مدیریت استراتژیک عملکرد

درک و شفاف سازی بافت استراتژیک

تحلیل استراتژیک خارجی؛ دیدگاه بازار محور

تحلیل استراتژیک داخلی؛ دیدگاه منابع محور

نگاشت و روایت خلق ارزش

شاخص های عملکرد

ایجاد یک محیط یادگیری توانمند

استخراج بینش های مدیریتی بیشتر

مزایای اتوماسیون

انتخاب نرم افزار مناسب

انتشارات نگاه دانش

5_978-964-157-298
260 صفحه
نویسنده :         برنارد مار
مترجم ها :         عادل آذر         فرزانه جهان سیر              رامین سپهری راد                     نوشین رحمانی
چاپ دوم ١٣٩٨

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم