کتاب مدیریت رسانه های الکترونیک

250,000 

این کتاب بر آن است تا خوانندگان را بیش از پیش با دنیای پیچیده مدیریت رسانه های الکترونیک در عصر حاضر آشنا کند. تمرکز این کتاب بر موضوعات مدیریت ایالت متحده آمریکاست اما موضوعات جهانی نیز در صورت امکان مطرح شده اند. نویسنده تمام تلاش خود را کرده است تا اطلاعاتی مرتبط، مغتنم و در عین حال ملموس و قابل فهم در اختیار خوانندگان قرار دهد.

ویرایش چهارم این کتاب دربرگیرنده ی آخرین اطلاعات درباره ی شیوه های نوین مدیریتی، چالش های موجود در مدیریت موسسات رسانه ای و سکو های پخش دیجیتال و نیز مباحث مربوط به ابتذال در رسانه ها و ادغام ایکس ام سیریوس باشد. در هر فصل مباحث جدیدی درباره رشد سکو های دیجیتال، مدل های جدید تجاری و تغییرات قانونی مطرح شده است.


 نویسنده :       آلن بی البارن
 مترجم  :         طاهر روشندل اربطانی

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت رسانه های الکترونیک

اول / مدیریت در رسانه های الکترونیک

دوم / بازار رسانه ها

سوم / اخلاق مدیریتی

چهارم / نظریه های مدیریت

پنجم / مدیریت مالی

ششم / مدیریت نیروی انسانی

هفتم / مخاطب و مخاطب پژوهی

هشتم / برنامه ریزی

نهم / بازاریابی

 

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

 

4_378_978-964-379
383 صفحه
 نویسنده :       آلن بی البارن
 مترجم  :         طاهر روشندل اربطانی
چاپ اول   ١٣٩٥

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم