کتاب مدیریت ریسک منابع انسانی

2,050,000 

در مرحله شناسایی ریسک های منابع انسانی، استفاده از یک رویکرد سیستماتیک شامل چهار گام بررسی عوامل و زمینه سازمانی، تعیین سیاست ها و سیستم های مدیریت ریسک عمومی، شناسایی ریسک های منابع انسانی در ابعاد مختلف، و شناسایی ریسک فرآیند های عملیاتی و کسب و کار سازمان پیشنهاد شده است…


نویسندگان :          آرین قلی پور        الهام ابراهیمی
انتشارات کتاب مهربان

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت ریسک منابع انسانی

آموزش آنلاین مدیریت منابع انسانی (HRM)

آموزش آفلاین بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران

کلیات ریسک

ریسک منابع انسانی

ریسک افراد یا کارکنان

مدیریت ریسک منابع انسانی

شناسایی ریسک های منابع انسانی

تحلیل و سنجش ریسک های منابع انسانی

مواجهه و بهینه سازی ریسک های منابع انسانی

مدل کاربردی مدیریت ریسک منابع انسانی

انتشارات کتاب مهربان

 

9_978-600-407-149
296 صفحه
نویسندگان :          آرین قلی پور        الهام ابراهیمی
چاپ دوم ١٤٠١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم