کتاب مدیریت مشارکتی

290,000 

 • مديريت مشاركتي در مدل كيفيت جامع
 • شيوه هاي مشاركت
 • نظام پيشنهادات

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : ناصر صادقی فرد، سيد علي تقوی

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت مشارکتی

 •  مفاهيم، تعاريف و موانع
 •  ساختار و مشاركت
 •  رهبري و مشاركت
 •  مديريت مشاركتي در مدل كيفيت جامع
 •  مشاركت و رويكرد پست مدرنيسم
 •  شيوه هاي مشاركت
 •  مديريت مشاركتي از طريق نظام پيشنهادات
 •  مديريت مشاركتي از طريق گروه هاي همياري
 •  مدل اجرايي مديريت مشاركتي

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-730-027-8

 

203 صفحه

 

ناصر صادقی فرد – سيد علی تقوی

 

چاپ دوم 1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg