کتاب مدیریت کیفیت پروژه

300,000 

 • واژگان و تعاريف
 • مسئوليت مديريت
 • مديريت منابع

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

گردآوری و ترجمه : علی كوثر حسين خانی، زهرا فردوسی

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت کیفیت پروژه

 •  دامنه
 •  مراجع الزامي
 •  واژگان و تعاريف
 •  سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها
 •  مسئوليت مديريت
 •  مديريت منابع
 •  پديدآوري محصول
 •  اندازه گيري، تحليل و بهبود

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-730-078-0

 

202 صفحه

 

علی كوثر حسين خانی – زهرا فردوسی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم