کتاب مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی

350,000 

مترجم با توجه به سابقه ی کاری در شرکت ها های مختلف در منطقه ی خاور میانه و آمریکای شمالی و مقایسه ی وضعیت پروژه های بازرگانی در آن کشورها با وضعیت کشور عزیزمان ایران، معتقد است فضای بهبود و ارتقای کیفی فراوانی دیده می شود که با همت مهندسان و مدیران ایرانی میتوان آن را جبران کرد.

 نویسنده :      تام لناهان
  مترجم ها  :    علی زواشکیانی          امیر ملک نیازی            محسن ربیعی

ناموجود

توضیحات

مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی

دور نمای پروژه های بازگردانی؛بستر و استراتژی

آغاز بازگردانی

تایید دامنه ی کار

کارهای پیش از توقف

مدیریت برون سپاری

برنامه ریزی پروژه های بازگردانی

ساختار سازمانی در بازگردانی

تدارکات

کنترل هزینه ها

برنامه ی ایمنی

برنامه ی کیفیت

بسته ی ارتباطات

اجرای بازگردانی

خاتمه ی بازگردانی

انتشارات آریانا قلم

3_35_7677_600_978
301 صفحه
   نویسنده :      تام لناهان
  مترجم ها  :    علی زواشکیانی          امیر ملک نیازی            محسن ربیعی
چاپ اول   1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم