کتاب مروری بر مسائل مکانیک سنگ

56,000 

مکانیک سنگ،علمی است که به بررسی خواص مکانیکی سنگ ها و رفتار آنها تحت اثر میدان تنش های وارده می پردازد. بررسی خصوصیات رفتاری سنگ ها و تحلیل تنش در اطراف تونل ها،سدها،آسمان خراش ها و فضاهای کوچک و بزرگ زیر زمینی و نیز بررسی ایستایی آنها با بهره گیری از دانش مکانیک سنگ میسر می شود.

پیشرفت سریع مکانیک سنگ به ویژه در سه دهه اخیر و کاربرد گسترده ی آن در علوم و فنون مختلف ایجاب می کند دانشجویان  و متخصصان علوم و فنونی که به نحوی با دانش مکانیک سنگ سر و کار دارند، با روش حل مسائل مکانیک سنگ آشنا شوند و در حل اینگونه مسائل تبحر یابند.

نویسنده :      دکتر سید محمد اسماعیل جلالی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل یکم /  خواص اندیسی سنگ ها و خاک ها

فصل دوم /  تنش_کرنش و روابط بین آنها

فصل سوم /  معیار های شکست سنگ و خاک

فصل چهارم /  وضعیت تنش در اعماق زمین

فصل پنجم /  بررسی پایداری سازه های سنگی

فصل ششم /  رده بندی مهندسی سنگ


انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ایران
978-600-90506-2-8
193 صفحه
نویسنده :      دکتر سید محمد اسماعیل جلالی
چاپ دوم  1388

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg