کتاب مشتری مداری گنج بی پایان

25,000 

خط مشی سازمان هایی که در عرصه جهانی عرض اندام می کنند :

مشتری مداری

بهبود مستمر کیفیت محصولات  و یا خدمات

نیروی انسانی خلاق و نوآور

محیط آزاد سازمانی

استفاده از تکنولوژی مطلوب برای پیشرفت کارها

ساختارهای سازمانی انعطاف پذیر

مسئولیت اجتماعی


 نویسندگان :      مهدی میر سعیدی فراهانی             ارژن میر سعیدی فراهانی

ناموجود

توضیحات

 مشتری مداری گنج بی پایان

فصل اول / کاسب حبیب خداست

روایاتی چند از خصوصیات کاسبان خودمان در ارتباط با مشتری مداری

فصل دوم / مشتری مداری و نظر آقای گاندی

سازمان های تراز جهانی و مشتری مداری

ضوابط مهم در اداره سازمان های تراز جهانی

برنامه راهبردی مشتری مداری

درک انتظار مشتریان

ارزشیابی کارکنان توسط مشتریان

مدیریت تغییر و مشتری مداری

 

انتشارات اندیشه ارژن

0_5_978-600-92042
87 صفحه
 نویسندگان :      مهدی میر سعیدی فراهانی             ارژن میر سعیدی فراهانی
چاپ اول   1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم