کتاب نسل آینده سوختهای خودرو

220,000 

  • انواع سوخت هاي خودرو
  • هزينه هاي سوخت
  • وابستگي به نفت، هزينه ها و جستجو براي سوخت نهايي

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: فرخ نوری

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

  نسل آینده سوختهای خودرو

  • فصل اول /  به سوي سوخت هاي آينده
  • فصل دوم /  نگاهي موشكافانه به انواع سوخت هاي خودرو
  • فصل سوم /  مصرف انرژي از چاه به چرخ و انتشار گازهاي حاصله
  • فصل چهارم /  هزينه هاي سوخت
  • فصل پنجم /  مقايسه تطبيقي سوخت هاي خودرو در جستجوي سوخت نهايي
  • فصل ششم /  وابستگي به نفت، هزينه ها و جستجو براي سوخت نهايي

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

176 صفحه

 

فرخ نوری

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg