کتاب نسل آینده سوختهای خودرو

220,000 

  • انواع سوخت هاي خودرو
  • هزينه هاي سوخت
  • وابستگي به نفت، هزينه ها و جستجو براي سوخت نهايي

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: فرخ نوری

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب نسل آینده سوختهای خودرو

  •  اول /  به سوی سوخت های آينده
  •  دوم /  نگاهي موشكافانه به انواع سوخت هاي خودرو
  •  سوم /  مصرف انرژي از چاه به چرخ و انتشار گازهاي حاصله
  •  چهارم /  هزينه هاي سوخت
  •  پنجم /  مقايسه تطبيقي سوخت هاي خودرو در جستجوي سوخت نهايي
  •  ششم /  وابستگي به نفت، هزينه ها و جستجو براي سوخت نهايي

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

176 صفحه

 

فرخ نوری

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم